U2

Le stupende canzoni dei grandi U2! Ordinary Love U2 2013 Ordinary Love resa celebre da U2 • 2 basi karaoke strumentali • 1 base karaoke cantata(Cover)  Basi in MP3 One (with Mary J Blige) U2 2005 One (with Mary J Blige) resa celebre da U2 • 1 base karaoke strumentale • 3 basi karaoke cantate (covers)  Basi in MP3… Continue reading U2